mOrganizer z Księgowym czy samodzielnie?

Dedykowany Księgowy/wa znający Twoją branże

Jeśli chcesz skupić się na prowadzeniu firmy a sprawy rozliczeń i podatków oddać w ręce profesjonalisty skorzystaj z usług dedykowanego Księgowego/wej w pakiecie mKsięgowość Komfort.

mKięgowość KOMFORT już od 

159 PLN netto

Zalety pracy z Księgowym
Oszczędność czasu

Dzięki pracy z księgową/-ym możesz skupić się na prowadzeniu biznesu, wiedząc, że dba on o Twoje rozliczenia i podatki.

Profesjonalna wiedza

Twój księgowym/-ą wspiera Cię swoją wiedzą i monitoruje zmiany w prawie podatkowym.

Wsparcie w komunikacji z US, ZUS

Urząd Skarbowy i ZUS/KRUS, w razie pytań kontaktuje się z Twoim księgowym/-ą

Zamów pakiet KOMFORT

Samodzielne rozliczenie firmy i jej podatków

Z kompleksową automatyzacją procesów, mOrganizer finansów to doskonałe narzędzie do samodzielnego rozliczania firmy i podatków.

mOrganizer finansów już od

10 PLN netto

Samodzielne rozliczanie firmy
Monitoring płatności

Monitoring płatności jest wsparciem dla właścicieli firm, którzy wystawiają wiele faktur dla różnych kontrahentów. Pomaga w terminowym otrzymywaniu należności.

Faktury cykliczne

Masz stałych kontrahentów, którym co miesiąc wystawiasz fakturę? Ustaw fakturę cykliczną a zostanie ona wystawiona i wysłana kontrahentowi automatycznie.

Aplikacja mobilna

Teraz możesz wystawiać swoje faktury korzystając ze smartfona!!!

Zaloguj!

Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 96,2) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych tel.: 22 3546137, e-mail: iod@cashdirector.com3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 6.1 a) RODO,4) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z przekazywaniem informacji handlowych dotyczących produktów, usług i promocji,6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą do czasu zakończenia działań marketingowych lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie bedą przekazywane transgranicznie,9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Operatorem platformy mOrganizer finansów jest CashDirector S.A. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa